Slægten Hørbys våben var ifølge en i de Klevenfeldtske samlinger opbevaret våbenbog en sort rødbevæbnet urhane i sølv-felt og på hjelmen to sorte vesselhorn, hvert belagt med en sølv-bjælke, hvilket stemmer med Bertel Hørbys sigil fra 1562, men i Pros Lauridsens adelsbrev angives skjoldets farve at være rød og hjelmtegnet ligesom skjoldemærket at være en sort urhane. Laurids Bertelsens sigil af 1580 viser da også en urhane såvel på hjelmen som i skjoldet, men i skjoldet ses tre bølger under urhanen.
I sigillerne ses fuglen afbildet med udbredte vinger, men ikke i adelsbrevet. Skjoldemærket minder meget om slægtens stammoders våben, Skovgaard-slægtens falk.


Eier av original/KildeDanmarks Adels Aarbog 1898
Linket tilpersonLaurids Bertelsen Hørby, til VesterriispersonPros Lauridsen Hørby