1872 - året da barna på Asmundvåg døde

Mellom 1804 og 1813 ble fire av Asmundvåg-gårdene kjøpt av Parelius på Hopsjø fordi gårdmennene i grenda ble syke og døde. Noen tiår senere ble stedet igjen rammet av død og elendighet. For i 1872 må noe spesielt ha rammet bygda, for på fire av de seks brukene døde det ti barn i løpet av noen få måneder det året. Før tragedien inntraff bodde det omtrent 20 unger født etter 1860 i den vesle bygda Asmundvåg.

Anton Jensen på løpenr. 103 ble gårdmann da faren Jens døde i 1868. Han mistet eldstedatteren Ellen Johanne på tre år den 4. august 1872. På nabogården til Petter Christoffersen (løpenr. 104) døde datteren Elisabeth Edrikke i april dette året. Like før jul mistet denne familien datteren Beret Johanna som bare var 2 år. Hos Anders Tollefsen på bruk nr. 105 døde minstejenta Maria Magdalena i mars. Hun ble fem år.

Verst gikk det utover familien til Ole Petter Olsen som bodde på 106 a. I løpet av 12 dager, mellom 23. mars og 4. april dette året mistet de tre av barna sine. Ingeborg Berntine ble 8 år, Hans Ulrik ble 6 år, mens Anton Olaus rakk å bli fire.

Før han slo seg ned på Klubbnesset på Helgebostad bodde Mortinus Halvorsen Klubnes på Asmundvåg en kort periode. Mens de bodde der mistet han og kona Bertha to sønner. Det var Hans Martin og Andreas på henholdsvis 11 og 8 år. Begge døde i august 1872.

I tillegg døde Anette Nilsdatter. Hun var 10 år og ble født i Hemne, men oppholdt seg på Asmundvåg da hun døde i juli dette året.

Så kan man lure på hva som hendte på Asmundvåg i disse månedene i 1872. For det må ha vært en spesiell årsak når 10 barn i løpet av 9 måneder dør hos fem forskjellige familier i denne vesle grenda. En epidemi? Kirkeboka gir beklagelig nok få svar på årsakene til alle disse dødsfallene. Kun ved dødsfallene til Hans og Andreas Klubnes og lille Ellen Johanne Antonsdatter er dødsårsaken anført. I alle disse tre tilfellene er strupehoste oppgitt som dødsårsak. Strupehoste var ikke en helt sjelden dødsårsak og det er vel det samme som vi i dag kaller krupp. Difteri ble også kalt strupehoste da denne infeksjonen starter i halsen.

Barna som døde i 1872

Navn Dødsdato Alder
Hans Ulrik Olsen 15. mars 6 år
Maria Magdalena Andersdatter 19. mars 5 år
Ingeborg Berntine Olsdatter 23. mars 8 år
Anton Olaus Olsen 4. april 4 år
Elisabeth Edrikke Patersdatter 21. juli 4 år
Anette (Anekke) Nilsdatter 28. juli 6 år
Hans Morten Klubnes 10. august 11 år
Elen Johanna Antonsdatter 25. august 3 år
Andreas Klubnes 26. august 8 år
Beret Johanna Petersdatter 21. desember 2 år