Laster...Gustav Elvemo ved betongfabrikken til E. Norbotten eftf på Hestvika i 1974

Eier av original/KildeHitra Historielag
Linket tilpersonGustav Alfredsen Elvemo