Butikken på Straum

Butikken ble startet på Strømsøra med innehaver Jonas Henrik Strøm. Firmanavn var: Jonas Strøm & Sønner. Oppstart var 9. april 1927. Fanejunker Jonas Henrik Strøm f. 07.11.1861, fikk den 01.04.1927 utstedt Handelsbrev av Lensmanden i Hitteren. Handelsbrevet ble registrert som hjemmel for Jonas Strøm og Sønners – handelsrett, med virkning fra 09.04.1927. Vareutvalget var nok ikke stort, men de mest viktige dagligvarer var å få kjøpt her.

Den gamle butikken (Eldhuset) ved Husvatnet på Strømsøra i forgrunnen, hvor Jonas Strøm og Sønner drev butikk. Bilde fra 1960-tallet. Boligen til Trygve med butikklokale kan sees som lys bygning øverst på bakken, litt til venstre i bildet. Bildet tilhører Tore G. Strøm.

Den gamle butikken (Eldhuset) ved Husvatnet på Strømsøra i forgrunnen, hvor Jonas Strøm og Sønner drev butikk. Den nye butikken sees øverst til venstre på bildet. 

Butikken var etablert i en bygning som lå på eiendommen Øra (eller Strøms-øra), nedenfor gårdsbygningene og helt ned til Husvatnet. Bygget inneholdt foruten en liten butikk, uthus/vedlager og naust for oppbevaring av fiskeredskaper mv. Bygget ble i dagligtale kalt for Eldhuset, noe som sikkert hadde sammenheng med tidligere bruk av bygningen. Jonas døde i 1943 og handelsbrevet til Jonas ble oppsagt med virkning fra 10.06.1943 i det butikken ble overdratt til hans sønn Trygve Jonassen Strøm, – som fra samme dato ble meddelt handelsbrev. Han fortsatte butikkdriften på Strømsøra inntil han og hans familie flyttet til Solstad.

Ny butikk

Butikken på Solstad som ble bygd i 1948. Butikken holdt til i sokkeletasjen, mens familien bodde i andre etasje.

Den nye butikken som Trygve Strøm bygde oppe ved veien, fikk navnet Solstad. Den sto på bygslet tomt av gnr 32, bnr 7. Handelsforretningen fikk nå nytt firmanavn: Trygve Strøm Ass. Handel.

Trygve ble gift med Gudrun Kristiansdatter Hassel, og det var i 1948 de bygde eiendommen Solstad (vest for dagens veikryss mot Hestnes). Der innredet de nytt butikklokale i sokkeletasjen. I siste halvdel av 50-tallet, ble butikklokalene utvidet og det ble installert både fryse- og kjølekapasitet, samt nytt kontor.

Vareutvalget på butikken var ganske assortert og her fikk man kjøpe de aller fleste dagligvarer (det meste i løs vekt) – i tillegg til medisinutsalg, fiskeutstyr, bensin, parafin og kraftför.

Handelsgrunnlaget på Strøm var i mange år svært begrenset, ca. 20 husstander med smått og stort, så inntjeningen var relativt beskjeden. I en periode mens Hestnes Hvalstasjon var i drift, leverte Trygve matvarer dit en gang i uka. Spesielt leveranse av egg var en av de viktigste leveransene dit. For å spe på inntekten solgte Trygve egg fra eget hønsehus og jordbær fra egen åker.

I tillegg til dette, drev Trygve hver høst med sildegarn i Strømfjorden. Fersk sild ble kjørt rundt og solgt til innbyggerne på Strøm. Det meste av silda ble saltet i tønner og solgt til Trondheim. Tønnene måtte fraktes pr robåt/motorbåt til Hestnes for videre befordring med rutebåten. Også varer som kom fra leverandører, måtte hentes på Hestnes kai der de kom enten fra Trondheim eller Kristiansund og kjøres videre til Strøm.

Trygve kjøpte egen bil i 1953. Det var en Mercedes Benz – 1 ¾ tonn lastebil 1937 modell, med høye karmer. Trygve etablerte fast utkjøring av varer hver fredag til noen av oppsitterne lengst nord i bygda.

Forretningen på Solstad ble drevet av Trygve og Gudrun, sammenhengende fram til årsskiftet 1969/70, da ble butikken avviklet av helsemessige årsaker. Trygve døde i 1971. I en kort periode etterpå, ble lokalene leid ut til Hestnes Handel på Hestnes.

Eiendommen Solstad, ble i 1975 solgt og Gudrun flyttet til Ranheim for å bo hos sin datter.

Eier av original/KildeTore Strøm/Hitra historielag
StedStraum, Hitra
Breddegrad10
Lengdegrad10
Linket tilpersonGudrun Kristine HasselpersonFanejunker Jonas Henrik Johnsen StrømpersonIngeborg Johanna Jørgensdatter StrømpersonTrygve Strøm