Lyder og Gerd satset på sjøtransport

På anmodning har barna: Leif-Gunnar, Håkon og Bjørg skrevet følgende korte biografi om sin far Lyder Aune og mor Gerd Borgny Aune:

Lyder og Gerd satset på sjøtransport

Lyder Aune ble født 17. september 1920 på Hamarvika på Frøya, hvor han bodde sine første a?r sammen med sin mor, far, og resten av familien. I 1925 - da Lyder var 5 a?r gammel - flyttet familien til Litjsla?ttøya pa? Kra?kva?g i Ørland kommune. Her ble familien værende i ca 7 år, før de flyttet videre til Vintervollen/Steinan pa? Storfosna og drev gårdsbruk og sjøtransport frem til krigens begynnelse i 1940.

Okkupasjonsmakten krevde at hele familien ma?tte forlate ga?rden, da tyskerne ville benytte den i forbindelse med det nye festningsanlegget som skulle bygges. Hele familien til Lyder Aune ble pa? kort varsel jaget bort fra hjemmet pa? Steinan, og ma?tte tilbringe resten av krigens dager splittet pa? forskjellige bosteder pa? Storfosna. I løpet av krigen tok Lyder skipperskoleeksamen i Trondheim, og mønstret deretter på som skipper på ulike fartøy eid av hans far.

Lyder Aune giftet seg 15. september 1945 med Gerd Borgny Aune (Johansen), født 23.12.1922. Gerd Borgny vokste opp pa? Langaune/Nordaune ved Hestvika på Hitra. Sammen kjøpte de to eiendommen Bjerkeset - også kalt «Bakeriet» - i Hestvika, og drev en kort tid produksjon av ulike fiskematprodukter i lokalene som allerede var på eiendommen.

Familien ble etterhvert forøkt med tre barn: Leif-Gunnar i 1949, Håkon i 1950, og Bjørg i 1955. De tre barna vokste opp i Hestvika fram til 1962, da familien flyttet til Heimdal i Trondheim kommune for å satse videre på sjøtransport. Lyder sin kone, Gerd Borgny, deltok aktivt i driften av rederiet gjennom mange år.


Pensjonisttilværelsen

Lyders kone Gerd Borgny døde den 9. mars 1989, bare 66 a?r gammel, og han besluttet da å delvis flytte til sitt sommersted på Storfosna. Permanent utflytting fra Heimdal til Storfosna ble foretatt i 1999.

Lyder Aune tilbragte sine siste levea?r pa? sitt kjære sommersted pa? Storfosna. Han døde den 18.desember 2014 pa? «Ørland Bo og Servicesenter» i en alder av 94 a?r.

Lyder Aune er gravlagt sammen med sin kone Gerd Borgny pa? Tiller kirkega?rd i Trondheim.

SKIPSHISTORIKK (klikk pa? skipets navn for a? se bilde).

(Opplysningene om skipene er i det alt vesentlige hentet fra nettstedet Sjøhistorie.no, Digitalarkivet.no,  lokale historielag og museer. Laget av Lyder Aunes etterkommere).

1. M/S «Turid» LIGF/LDMV - (1952-1956). Drevet i partsrederi sammen med hans far Ha?kon Lydersen Aune. Dette ble etter hvert Lyder sin første selveide ba?t, hvor han drev fraktefart langs norskekysten.

 2. M/S «Ueland» LIRE - 79 brt. (1954-1957). Pa? reise fra Honningsva?g til A?lesund med fisk og tran kolliderte skipet med hurtigruten M/S «Sigurd Jarl» og forliste i Stigfjorden ved Lurøy den 03.06.1957- en mann omkom. Denne hendelsen kom til a? prege Lyder sterkt resten av livet.

3. M/S «Bjørg Aune» LNEK (1958 -1961) Ex M/S «Kvalberg». Kjøpt fra Br. Sæbjørnsen AS pa? Steinshamn, Harøya. Ba?ten hadde da blitt skadet ved kai av en kvalba?t. Skipet ble ombygget og drevet som frakteba?t en kort tid pa? norskekysten.

4. M/S «Trana» LBPS/LHQB (1961-1964). Byggea?r 1921 ved Steinkjer Verft & Slip, Steinkjer. Gikk i fraktefart pa? kysten til han gikk til anskaffelse av en litt større ba?t.

5. M/S «Vestfold 1» LAXD (1964-1970). Gikk i fraktefart pa? norskekysten. Dette var Lyders første båt bygget av stål.

6. M/S «Ringve» LDZV (1969-1984). Ex M/S «Sunnmøre», «Hansa» og «Braken». Kjøpt fra Møre og Romsdal Fylkesba?tar. Gikk som frakteba?t i stor kystfart.

7. M/S «Casino» LLNT (1973-1977). Bygget i Sandnessjøen i 1967. Gikk som frakteba?t pa? norskekysten.

8. M/S «Ringen» JXLF (1975-1980). Ex M/S «Basel». Kjøpt fra Fred Olsen. Gikk som frakteba?t i stor kystfart.

9. M/S «Ringvoll» LHGL (1978-1983). Palleba?t- Nybygg nr. 21 ved Kragerø Verft & Dokk. Gikk som frakteba?t pa? norskekysten, i hovedsak for Felleskjøpet i Trondheim.

10. M/S «Ringhav» LITB (1980-1990). Ex M/S «Stjernhav» og M/S «Ravnur». Kjøpt gjennom rederiet Kaura, Trondheim. Gikk som frakteba?t pa? norskekysten, i hovedsak for Felleskjøpet i Trondheim.

11. M/S «Ringen» LIZQ (1980-1984.). Ex. M/S «Orkla», «Rokur» og «Jof». Kjøpt gjennom rederiet Kaura, Trondheim. Gikk som frakteba?t pa? norskekysten og i nordsjøfart.

I perioden 1985-1990 deltok Lyder Aune
ogsa? pa? eiersiden i følgende AS og KS/AS-selskaper:

12. M/S «Ringvoll» LJXN/LJXN3 (1984-1988). Ex «Namdalingen». Bygget ved Trønderverftet AS, Hommelvik i 1981. Gikk i europeisk fraktefart, inkl.  Middelhavet.

13. M/S «Ringve» LXQD (1987-1990). Ex. «Atlantic Earl».Ombygd ved Lysøysund Verft i 1988. Gikk i europeisk fraktefart og pa? kontrakt for Statens Kornforretning (Statkorn).

14. M/S «Ringen» LACO2 (1987-1988). Søsterskip til M/S «Ringve». Ogsa? denne ble ombygget ved Lysøysund Verft i 1988.  Gikk i europeisk fraktefart, inkl. Middelhavet.


Her følger en oversikt over skipene Lyder Aune og hans selskap har hatt i drift:


M/S “Turid”

2-Turid.jpg

Kallesignal: LIGF (LDMV)
Dimensjoner: Lengde: 69,6 fot, bredde: 20,6 fot, dypgang: 8,7 fot
Bygget: Skånevik 1870
Motor: Bygget i Oslo 1916, 59 HK. Mulig type Aker.
Hastighet: 7 knop
Tonnasje: Brutto: 66,07 tonn, Netto: 53,38 tonn
Ombygget: Kristiansund 1942. Innsatt ny motor av type Wichmann 84 HK. (1941 Rubbestadnes).
Ny dimensjon: Lengde: 70,3 fot, bredde: 20,09 fot, dypgang: 9,0 fot
Ny tonnasje: Brutto: 67,53 tonn, Netto: 32,22 tonn
M/S «Turid» ble beslaglagt av tyskerne under krigen.

HISTORIKK
1870: Levert fra T. Skaanevig Skipsbyggeri, Skaanevig som «GIBEON». Eier: Sigurd H. Blomsøy, Sandnessjøen.
1940, 13/02: Eid av Rolf Olden (mulig Trm/Trondheim).
1941, 11/12: Eid av Paul Sodal, Vingsternes i Soldfjorden.
1942, 09/09: Eid av Erik Rolfsen AS, Kristiansund.
1942, 11/09: Omdøpt til «TURID»
1944, 12/01: Eid av AS Rolf
1952, 10/01: Eid av P/R Haakon Aune, Storfosna.
1956, 21/06: Eid av P/R Knut Sevaldsen, Bindal.
1961, 00/00: KONDEMNERT
1961, 07/03: Bemannet på nytt:  Ombygget ved T. Abelvær, Abelvær. Ved  Ledang Slip & Verksted. Ny motor innsatt: Normo 228 hk. Eier: P/R Knut Sevaldsen, Skjelsviksjøen.
1973, 18/07: Eid av P/R Vidar Eggesvik, 8700 Nesna.
1982, 03/05: Eid av Ole Eggesvik, 8700 Nesna.
1982, 08/12: Eid av Rolf Justad AS, 8341 Stamsund.
1984, 17/09: Solgt til ukjent eier (visstnok bosatt i Sveits).


M/S “Ueland”

3-Ueland.jpg

Kallesignal: LIRE (KBHQ)
Dimensjoner: Lengde: 72,50 fot, bredde: 20,30 fot, dypgang: 9,60 fot
Bygget: Kristiansund som seiljakt og levert Peder Kamsvaag i 884. Broren, Elling Kamsvaag, tok over båten i 1898. Familien Kamsvaag eide «UELAND» i 53 år og brukte den i slofarten til den dabbet av mot slutten av 1930-tallet.
Motor: Modernisert med ny motor type Rapp 120 hk. i 1938/1939.  Ombygget 1945 med krysserhekk og ny bro hos Gravdahls Skipsbyggeri, Hillestad i Sunnhordland.
Hastighet: 8 knop
Tonnasje: Brutto: 77 tonn, Netto: ukjent
M/S «Ueland» var det første fartøyet i landet som heiste rent norsk flagg.

HISTORIKK

1884: Levert som «UELAND» for Peder Kamsvaag, Kristiansund.
1898: Eier: broren, Elling Kamsvaag overtar båten.
1903: Eier: Elling Kamsvaag, P/R, Kristiansund.
1937, 18/01: Solgt til Sverre Svendsen, Jørpelandselva,Stavanger.
1939: Ny motor innsatt, type Rapp 120 hk.
1945: Omb. med krysserhekk og ny bro hos Gravdahls Skipsbyggeri, Hillestad i Sunnhordland.
1950, 14/07: Solgt til Toralf Tegesdal, Sand, Stavanger.
1952, 14/05: Solgt til Harald Simlenes P/R, Arnafjord, Bergen.
1953, 06/01: Solgt til Theodor Bentsen P/R, Fosnavåg, Bergen.
1953, 28/03: Registreringshavn endret til Ålesund.
1954: Solgt til Haakon Aune senior, Storfosna, Trondheim.
1957, 03/06: Kolliderte med hurtigruteskipet «SIGURD JARL» og sank i Stigfjorden ved Lurøy. Var på reise fra Honningsvåg til Ålesund med fisk og tran. En mann omkom.


M/S “Bjørg Aune”

4-Bjørg-Aune.jpg

Kallesignal: LNEK
Dimensjoner: Lengde: 63,6 fot, Bredde: 15,7 fot, Dypgang: 7,4 fot. Målebrev Jnr. 08161- lengde 19,380 m. Bredde 4,790 m. Dybde 2,260
Bygget: Rosendahl Skipsverft/Skipsbyggeri 1917. Ombygget Aurosen 1946.
Motor: Union - 2 syl. 100 hk. Senere en Finnøy 3 syl. 225 hk.  Ny motor: CAT 333. Havarerte etter kort tid. Ny (brukt) motor: CAT D353, firetakts rekkesekser på 24,2 liter, 424 hk., v/1225 rpm.
Hastighet: 8 knop
Tonnasje: Brutto: 80 tonn, Netto: 101 tonn, Dødvekt: 150 tonn.
Fritidsfartøy 22/05 1997. Brt. 41,680. Net. 12,490.

HISTORIKK
1917: Bygget ved Rosendahl Skipsverft/Skipsbyggeri til ukjent eier. «VEMUND».
1946: Ombygget ved Aurosen Båtbyggeri, Fræna.  «VEMUND»
1949: Levert Brødrene Sæbjørnsen AS (Kvalstasjon), Steinshamn. De brukte båten som transportbåt for fabrikkens varer og tjenester mellom Steinshamn og hovedsakelig Molde/Moldedistriktet. Skipet omdøpt til - «KVALBERG».
1958: Solgt til Lyder Aune, Hestvika som «reparasjonsprosjekt». Båten hadde da blitt pårent ved kai av en Kvalbåt, - men sank ikke. Skadene var likevel så store at Brødrene Sæbjørnsen AS valgte å kondemnere båten. Nytt navn: - «BJØRG AUNE».
1961: Solgt til Arnfinn Johan Klungsør Karlsen, Tjørvåg, Aukra. – Nytt navn: «ROMSDALSFISK».
1984, 16/10: Solgt til Vikenco AS, Aukra, Molde (Arnfinn Karlsen, Tjørvåg, Aukra). Båten hadde bl.a. tilhørighet på Ona. På 90-tallet søkte rederiet om kondemnering, da båten var i dårlig forfatning.
1997, 02/10: Solgt til Hans Øivind Davidsen. Etter en oppgradering ble båten i brukbar stand. Han hadde båten i ca. 9 år. Nytt navn: «AFRODITE».
1998-1999: Ny motor: CAT 333. Etter kort tid havarerte denne og en brukt CAT D353 ble montert. Dette var en firetakts rekkesekser på 24,2 l, 424hk v/1225  rpm. Båten ble ombygget for å tjene som baseskip for sportsdykker-aktiviteter i og rundt Oslofjordområdet. Lasterommet ble ombygget til 5 små lugarer, salong  og bysse.
2006, 18/01: Solgt til Johnny Dolve fra Kragerø.  Han hadde båten I svært kort tid. - «AFRODITE»
2006, 25/10: Solgt til Roger Steiner, Luksefjellvegen 732, 3721 Skien. - «AFRODITE». Dette ble fartøyets endelikt. Sank i Skienselva, jfr. bilde fra NRK.no 22. august 2016.


M/S “Trana”

5-Trana.jpg

?Kallesignal: LBPS/LHQB
Dimensjoner: Lengde 108,7 fot. - Bredde 23,6 fot - Dypgang 11,7 fot.
Bygget: Steinkjer Verft & Slip, Steinkjer. Byggeår 1921. Levering i januar.
Motor: Bolinder, BHK 160 NHK 44. Bygger - J.&C. O. Bolinders Mek. Verksted AB, Stockholm. Ny motor montert 1952. Bolinder BHK 220. Råoljemotor 2-takt., Enkeltvirkende 2 sylindre diam. 16,5 tommer. Kjeler bygget av Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri.
Hastighet: 7.5 knop
Tonnasje: Brutto: 200 tonn, Netto: 103 tonn, Dødvekt: 290 tonn.
Deltok i 2. verdenskrig som sivilt skip.

HISTORIKK

1921: Steinkjer Verft & Slip AS, Steinkjer. Skipet får navnet «TRANA»
1926: AS Forretningsbanken, Trondheim - «TRANA»
1927: AS (MS Trana ( C.J. Kiønig)), Trondheim - «TRANA»
1934: AS MS Trana (AS C.J. Kiønig), Trondheim - «TRANA»
1951: AS MS Trana (Per Johan Kiønig), Trondheim - «TRANA»
1952: Ny motor: Bolinder BHK 220. Fart 7,5 knop «TRANA»
1957: Rederi AS Tambur (Bjarne Halvorsen), Trondheim - «TRANA»
1960: Lyder Aune, Hestvika, Hitra - «TRANA»
1964: Konrad Skarsvåg P/R, Å i Åfjord, Trondheim - «TRANA»
1966: Konrad Skarsvåg, Trondheim - «TRANA»
1967: Birger Skarsvåg P/R, Trondheim - «TRANA»
1969: Sameiet Steen-Hansen (Knut Steen-Hansen), Oslo - «TRANA»
1971: Skips AS Tonny (Samuelsen & Galtung), Oslo - «TRANA»
1973: Gunvald Ottesen, Haugesund, Oslo - «TRANA»
1975: Ukjent eier. Nytt navn: «SEAWAY»
Grunnstøtte 15/01-1975 ved Stavenes, Stryn, Sogn. Kondemnert - «SEAWAY»


M/S “Vestfold 1”

6-Vestfold-1.jpg

Kallesignal: LAXD
Dimensjoner: Lengde 125,6 fot. – (1956/133,3 fot.)  Bredde 25,0 fot. - Dypgang 11,9 fot.
Bygget: Smiths Dock Co. Ltd., Middlesbrough, UK. Byggeår 1915, Nr.644
Motor: Triple 3 cyl. NHK. 1956 ny motor: Atlas BHK 300. 1959. Ny motor: Sulzer BHK 450 (Motor ved overtakelse av Lyder Aune var en MGO V-8 syl. BHK 450).
Hastighet: Ca 10 knop
Tonnasje: Brt. 267 - Net. 109 – Dødvekt 354 .
Ommålt i 1956: Brt. 289 – Net. 153.

HISTORIKK

1915: Levert som pansret ubåtjager til The Royal Navy, UK. - «Z4»
1917: Nytt navn: «BOWHEAD»
1920:  A. J. Ashwin, London, UK. - «BOWHEAD»
1924: CIA. Ballenera del Peru Ltd., Callao, Peru - «BOWHEAD»
1926: Esso AS, Oslo (Rigget til lekter) - «ESSO 20»
1952: Havarerte og sank 2/2 i Fredrikstad på grunt vann. Berget.
1952: Kjøpt av ukjent eier. Nytt navn: - «SVARTEN»
1955: Skips AS KES (Knut Ness), Tønsberg. Nytt navn: - «VESTFOLD 1»
1956: Ombygd til lastebåt ved Husø Verft, Tønsberg - «VESTFOLD 1».
Ommålt: Brt. 289 tonn. Net. 153 tonn. Lengde: 133,3 fot.
1956: Ny motor: Atlas BHK 300.
1959: Ny motor: Sulzer BHK 450 – (M.G.O. V-8 produsert I Mulhouse, Frankrike) - fart ca. 12 knop.
1964: Solgt til Lyder Aune, Trondheim. - «VESTFOLD 1».
1968: Ny motor: General Motors (GM) V-16 BHK 450 – fart ca. 10 knop.
1970: Solgt til Emil Kristensen, Sandnessjøen/Trondheim. «VESTFOLD 1»
1990: Omdøpt til - «HAMNFJELL»
1992: Solgt til Odd Stabben, Tustna, Kristiansund N. - «HAMNFJELL»
1992: Solgt til Soltin Shipment AS, Haugesund, Trondheim. - «HAMNFJELL»
1992: Solgt til Mianda Ltd., Panama. - «HAMNFJELL»
2001: Videre skjebne ukjent. (Further information unknown).

Eier av original/KildeLeif-Gunnar, Håkon og Bjørg
Dato25 Mai 2020
Linket tilpersonLyder Aune