S. T. Dahl (Geistligheten 1536-1700)Kildeinformasjon