Årbok 1982 Hitra HeimbygdslagKildeinformasjon

Tittel

Årbok 1982 Hitra Heimbygdslag

Tittel

Årbok 1982 Hitra Heimbygdslag

Kilde ID

S1440

Tekst

Artikkel om utvandringa til Nord-Amerika med fullstendig liste over emigrantene.
Av: Sverre Utseth

Linket til (61)