Helge Selvåg, Breivika, Nordbotn grunnkretsKildeinformasjon

Tittel

Helge Selvåg, Breivika, Nordbotn grunnkrets

Kilde ID

S1466

Linket til (1)