Hitra sokneprestkontor, Skolekommisjon, 1875-1896Kildeinformasjon