Slekter fra Asmundvåg og Hestnesområdet, HitraKildeinformasjon