Kommunetelling 1955, Hamar, InnlandetKildeinformasjon