Gerd SøraaKildeinformasjon

Tittel

Gerd Søraa

Kilde ID

S50014

Tekst

Gerd Søraa var i perioden 1953-54 omgangsskolelærer på flere skoler på Hitra, i Barmfjorden, på Glørstad og på Straum.

Linket til (1)