Ovenstad, Olai (1949), Militærbiografier - Den norske hærs officerer 1628-1814, bind 2



Kildeinformasjon