Trondheim før Cicignon: Gater og gårder før reguleringen 1681

Kildeinformasjon