Foreslå endring: Familie: Svenn Møllersen + Målfrid Pedersen (F12693)