Foreslå endring: Familie: Friderich Kaas (mur), godsforpakter + Malene Sibylla de Rodriguetz (F15334)