Foreslå endring: Familie: Mads Jacobsson (Rømer) + Gro Alvsdatter Bolt (F15427)