Foreslå endring: Familie: Niels Erichsen Rosenkrantz + Birgitte Olufsdatter d.y. Thott (F15658)