Foreslå endring: Familie: Arnt Willy Antonsen + Karin Adelaide Bøhn (F21260)