Foreslå endring: Christian Ulrik Kaas (mur), kommandør (I52255)